Zmluvy za Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090304-1357 ZOPOS TRADE Kúpna zmluva (Zopos Trade) 8 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2009 31.01.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1423 ZOPOS TRADE Kúpna zmluva /ZOPOS/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0942 ZOPOS TRADE Kúpna zmluva /ZOPOS/ 7 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2007 31.01.2008
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090304-1431 ZEOTOP Kúpna zmluva (Zeotop) 13 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 31.01.2009 01.02.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081210-1357 ZEOTOP Kúpna zmluva /ZEOTOP/ 29 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 31.01.2008 31.01.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100813-0847 ZEOTOP Kúpna zmluva /ZEOTOP/ 26 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2007 31.01.2008
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081211-0855 ZDROJ - VOPO Kúpna zmluva /ZDROJ/ 10 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 24.01.2008 31.01.2009
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090304-1457 ZDROJ - VOPO Kúpna zmluva (Zdroj) 11 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 24.01.2009 31.01.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100208-1439 ZDROJ - VOPO Kúpna zmluva /ZDROJ/ 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2010 31.01.2011
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-1000 ZDROJ - VOPO Kúpna zmluva /ZDROJ/ 13 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.02.2007 31.01.2008
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20091016-1044 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 02.10.2009 02.10.2010
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1121 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 10.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1156 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o distribúcii elektriny 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081216-1257 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20100806-0643 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva /ÚVTOS Želiezovce/ 4 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 02.07.2008 19.09.2008
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20081211-1346 Televízia Zmluva na zriadenie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov 1 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081217-1243 Tekovská ekologická Zmluva o zbere odpadov z lapačov tukov, ich preprave a zneškodnení č. 5-33/2007 0 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 19.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20081218-1410 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 454/2008 66 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 23.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20091012-1113 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení /0904593693/ 100 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 09.10.2009 29.09.2011
ivmssr-0040-000000/0000/0.0.-20091012-1306 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení /0902495096/ 100 0 Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 09.10.2009 29.09.2011
1 2 3 4 5 >>