Zmluva č. mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080225-1508

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080225-1508
Dodávateľ:Siemens Business Service s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:SBS - Zmluva o dielo - Akuálne výpisy
Zmluvne dohodnutá čiastka:187,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:187,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy