Zmluva č. mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080207-1344

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080207-1344
Dodávateľ:IURA EDITION, spol.s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:IURA - Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 068/2004
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy