Zmluva č. mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080205-1146

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080205-1146
Dodávateľ:Asseco Slovakia, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ASSECO - Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OZ20060028
Zmluvne dohodnutá čiastka:51,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:51,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy