Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070607-1137

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070607-1137
Dodávateľ:PSG a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:51,12
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:51,12
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy