Zmluva č. mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070604-1339/20080226-1104

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070604-1339/20080226-1104
Dodávateľ:Software 602 Slovensko s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:SW602 - Čiastková zmluva na dodanie licencií pre informačný systém JASPI č. 1
Zmluvne dohodnutá čiastka:278,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:278,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy