Zmluva č. mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070604-0935

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070604-0935
Dodávateľ:SODEX spoločné stravovacie služby s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečovaní služieb v oblasti závodného stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy