Zmluva č. mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100621-1241

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-00040/1964/Zb.-20100621-1241
Dodávateľ:Správa služieb diplomatickému zboru,a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájomna zmluva č.NZ/29/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy