Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100510-1331

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100510-1331
Dodávateľ:KANAL M. P. S. s.r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo 11/2010- Čistenie lapača tukov
Zmluvne dohodnutá čiastka:4,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy