Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20091209-1448

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20091209-1448
Dodávateľ:POLHORA-CABADAJ s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. PC/003/2009 POLHORA - CABADAJ s. r. o.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy