Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20091127-1216

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20091127-1216
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke plynu (č. obch. partnera 5100000338)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy