Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090916-1328

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090916-1328
Dodávateľ:SFIT, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo (zabezpečenie výkonu externého projektového riadenia pri realizácii projektu cyklu školení )
Zmluvne dohodnutá čiastka:12,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy