Zmluva č. mssr-0070-000513/1992/Zb.-20090826-1052

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0070-000513/1992/Zb.-20090826-1052
Dodávateľ:SCB - Slovak Credit Bureau, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - transformácia vybraných údajov Obchodného vestníka do elektronickej podoby
Zmluvne dohodnutá čiastka:12,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy