Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090713-1332

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090713-1332
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení - Orange č. A4391216-0001
Zmluvne dohodnutá čiastka:331,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:331,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy