Zmluva č. mssr-0070-000513/1992/Zb.-20090520-1208

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0070-000513/1992/Zb.-20090520-1208
Dodávateľ:Junkers Software Prešov, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva s Junkers Software (podľa § 269 ods. 2 Obch.Z)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy