Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090130-1030

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090130-1030
Dodávateľ:POLHORA-CABADAJ s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. PC 003/2008 - revízie elektr. zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy