Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090130-1008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090130-1008
Dodávateľ:Servis elektroniky s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - servis elektroniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:11,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy