Zmluva č. mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070510-1512

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070510-1512
Dodávateľ:JUDr. Pavol Toman
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:995,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:995,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy