Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20081125-1406

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20081125-1406
Dodávateľ:Ján Kujan - Elektrotel Video & Alarm System
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servisná zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obch.zák. - Ján Kujan
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy