Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080402-1005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080402-1005
Dodávateľ:Sport Care Agency s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy