Zmluva č. mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070510-1459

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070510-1459
Dodávateľ:JUDr. Štefan Minárik
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy