Zmluva č. 164/2010-3100-3220/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:164/2010-3100-3220/2010
Dodávateľ:Trend Representative, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 570,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 570,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy