Zmluva č. KRP-46/EO-ZML-2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRP-46/EO-ZML-2009/2009
Dodávateľ:ADUSTO,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Opr.podláh a rozv.kanálov výp.tech.
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 804,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 804,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KR Žilina

Prílohy