Zmluva č. KRP-18/EO-ZML-2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRP-18/EO-ZML-2010/2010
Dodávateľ:2XRévai,Dolný Kubín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:umývanie služ.vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KR Žilina
Poznámka:3,85/umytie

Prílohy