Zmluva č. 12/2010-3100-2030/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2010-3100-2030/2010
Dodávateľ:Elis plus,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:416 639,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:416 639,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy