Zmluva č. 2010/1749-003/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2010/1749-003/2010
Dodávateľ:ADM com, s.r.o. Svidník
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:12,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:ObU-SK