Zmluva č. ORHZ-36-10/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ORHZ-36-10/2009/2009
Dodávateľ:4A Projektový ateliér, Svätoplukova 1, Nové Zámky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PD rekonštrukcia HS Nové Zámky
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 314,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 314,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRHZ-NR

Prílohy